Friday, August 20, 2010

SUNNAUHNYE BERSAHUR

Oleh Ustaz Fathul Bari
D. WAKTU BERPUASA

1. Bilakah bermulanya waktu puasa ?

Allah berfirman :

﴿ وَكُلُوا وَاش�'رَبُوا حَت�`َى يَتَبَي�`َنَ لَكُمُ ال�'خَي�'طُ ال�'أَب�'يَضُ مِنَ ال�'خَي�'طِ ال�'أَس�'وَدِ مِنَ ال�'فَج�'ر ثُم�`َ أَتِم�`ُوا الص�`ِيَامَ إِلَى الل�`َي�'لِ ﴾

Maksudnya : " Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, iaitu fajar.
Kemudian sempurnakanlah puasa itu hingga tibanya malam.." [Al-Baqarah : 187]

- Apakah yang dimaksudkan dengan ﴿ال�'خَي�'طُ ال�'أَب�'يَضُ مِنَ ال�'خَي�'طِ ال�'أَس�'وَد ِ﴾ ?

Dari 'Adi bin Hatim, beliau berkata :

لما نزلت ﴿حَت�`َى يَتَبَي�`َنَ لَكُمُ ال�'خَي�'طُ ال�'أَب�'يَضُ مِنَ ال�'خَي�'طِ ال�'أَس�'وَدِ﴾ عمدت إلى عقال أسودَ و إل عقال أبيض، فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت
أنظر في الليل فلا يستبين لي، فغدوت على رسول الله فذكرت له ذلك فقال: [ إنما ذلك سواد الليل و بياض النهار ]

Maksudnya : " Apabila turun ayat ﴿حَت�`َى يَتَبَي�`َنَ لَكُمُ ال�'خَي�'طُ ال�'أَب�'يَضُ مِنَ ال�'خَي�'طِ ال�'أَس�'وَدِ﴾, lalu aku mengambil iqal hitam
digabungkan dengan iqal putih, dan aku meletakkan keduanya dibawah bantalku, apabila malam aku akan terus melihatnya hingga jelas keduanya bagiku, pada pagi hari aku bertemu Rasulullah, dan aku mencerikakan kepada Baginda apa yang telah aku lakukan, Baginda bersabda : Maksudnya ,hitam itu malam dan putih itu siang ". [HR Al-Bukhari : 1817, Muslim : 1090]

Dari Sahl bin Sa'd, beliau berkata :

لما نزلت هذه الآية :﴿ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ﴾ ؛ قال : فكان الرجل إذا أراد الصوم ؛ ربط أحدهم
في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود، فلا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له رؤيتهما ، فأنزل الله بعد ذلك : ﴿من الفجر﴾ ، فعلموا أنما يعني
بذلك الليل والنهار.

Maksudnya : Apabila turunnya ayat : ﴿ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ﴾ , beliau berkata : Ada
seorang lelaki, jika dia ingin berpuasa, dia mengikat benang hitam dan putih di kakinya, dia terus makan
dan minum hingga dia dapat melihat kedua benang tersebut. Maka Allah menurunkan selepas dari itu : ﴿من الفجر﴾ , maka mereka tahu bahawa yang dimaksudkan oleh ayat yang awal tadi adalah malam dan
siang. [HR Al-Bukhari : 1917, Muslim : 1091]

Kesimpulannya, puasa bermula ketika naik fajar.

- Fajar apakah yang dimaksudkan ?

Dari Ibnu Abbas, berkata : Telah bersabda Nabi :

[ الفجر فجران : فأما الأول ؛ فإنه لا يحرم الطعام ولا يحل الصلاة ، وأما الثاني ؛ فإنه يحرم الطعام ، ويحل الصلاة ]

Maksudnya : " Fajar itu ada dua : Yang pertama ; sesungguhnya ia tidak mengharamkan makanan dan tidak menghalalkan solat, adapun yang kedua ; sesungguhnya ia mengharamkan makanan dan menghalalkan solat " [HR Ibnu Khuzaimah : 3/210, Al-Hakim : 1/191 & 495, Addaruqutni : 2/165, dan Albaihaqi : 4/261 dari jalan Sufian, dari Ibnu Juraij, dari 'Atha, dari Ibnu Abbas]

Dari hadis di atas, ulama telah membahagikan fajar kepada dua iaitu :

1. Fajar kaazib : Masih dibolehkan makan dan belum tiba waktu solat subuh.
2. Fajar shodiq : Diharamkan makan dan telah masuk waktu subuh.

2. Bilakah waktu berbuka puasa ?

Waktu berbuka puasa adalah apabila malam iaitu setelah tenggelamnya matahari :

Allah berfirman :

﴿ وَكُلُوا وَاش�'رَبُوا حَت�`َى يَتَبَي�`َنَ لَكُمُ ال�'خَي�'طُ ال�'أَب�'يَضُ مِنَ ال�'خَي�'طِ ال�'أَس�'وَدِ مِنَ ال�'فَج�'ر ثُم�`َ أَتِم�`ُوا الص�`ِيَامَ إِلَى الل�`َي�'لِ ﴾

Maksudnya : " Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang
hitam, iaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu hingga tibanya malam.." [Al-Baqarah : 187]

Dan Baginda telah menafsirkan ﴾ ثُم�`َ أَتِم�`ُوا الص�`ِيَامَ إِلَى الل�`َي�'لِ ﴿ , sebagai terbenamnya matahari sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Umar, berkata : Telah bersabda Nabi :

[ إذا أقبل الليل من هاهنا ، وأدبر النهار من هاهنا، وغربت الشمس ؛ فقد أفطر الصائم ]

Maksudnya : " Sekiranya malam datang dari sini, dan siang menghilang dari sini, dan terbenam matahari, maka telah berbukalah orang yang berpuasa " [HR Al-Bukhari : 1954, Muslim : 1100]

E. NIAT

Apabila telah dipastikan tibanya bulan ramadhan, maka merupakan kewajipan bagi seorang muslim itu berniat di waktu malam untuk berpuasa keesokan harinya. Waktu akhir untuk berniat adalah sebelum fajar.

Nabi bersabda :

[ من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له ]

Maksudnya : " Barang siapa yang tidak menanamkan niat untuk berpuasa pada malam hari, maka tiadalah puasa baginya " [HR Annasa'i : 2334]

Nabi bersabda :

[ من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له ]
Maksudnya : " Barang siapa yang tidak menanamkan niat untuk berpuasa sebelum fajar, maka tiadalah puasa baginya " [HR Annasa'i : 2331]

F. BERSUHUR

1. Hikmah difardukan suhur

Allah berfirman :

يَا أَي�`ُهَا ال�`َذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَي�'كُمُ الص�`ِيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ال�`َذِينَ مِن�' قَب�'لِكُم�' لَعَل�`َكُم�' تَت�`َقُونَ

Maksudnya : " Wahai orang-orang yang beriman, telah difardukan puasa ke atas kamu, sepertimana difardukan ke atas orang-orang sebelum kamu, supaya kamu bertaqwa " [Al-Baqarah : 183]

Sesungguhnya telah difardukan ke atas muslimin ibadah puasa sepertimana difardukan ke atas ahli kitab dari segi hukum dan juga waktu ; jika seseorang itu tidur dan terjaga sebelum tibanya waktu subuh, dia tidak dibenarkan makan, minum serta mendatangi isteri hingga keesokan malam. Apabila perintah ini telah dinasakhkan, Rasulullah telah memerintahkan kaum muslimin bersahur untuk membezakan antara puasa muslimin dan puasa ahli kitab.

Dari 'Amru bin Al-'As, sesungguhnya Rasulullah bersabda :

[ فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر ]

Maksudnya : " Perbezaan antara puasa kita dan puasa ahli kitab adalah makan sahur ". [HR Muslim : 1096]

2. Kelebihan bersuhur

a. Keberkatan pada makanan suhur

- Nabi bersabda :

[ تسحروا فإن في السَحور بركة ]

Maksudnya : " Bersuhurlah, sesungguhnya, pada makanan sahur itu ada keberkatan " [Al-
Bukhari : 1923, Muslim : 1095]

b. Allah dan para malaikat mendoakan orang yang bersuhur

- Nabi bersabda :

[ السَحور أكلة بركة فلا تدعوه ، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين ]

Maksudnya : " Makanan suhur itu berkat, maka jangan sekali-kali kamu meninggalkannya,
walaupun kamu meneguk seteguk air, sesungguhnya Allah dan malaikat-Nya mendoakan
mereka-mereka yang bersuhur ". [HR Ahmad : 3/12 & 44 , Ibnu Hibban : 3476]

3. Makanan yang terbaik untuk bersuhur

Nabi bersabda :

[ نعم سَحور المؤمن التمر ]

Maksudnya : " Sebaik-baik makanan suhur mukmin itu adalah tamar " [HR Abu Daud : 2345]

- Sekiranya tiada ada makanan, sudah kenyang atau tidak ingin makan, maka minumlah sekurang-
kurangnya seteguk air. Apakah kita tidak ingin keberkatan serta doa dari Allah serta para
malaikatnya? Ini berdasarkan hadis yang lalu di mana Nabi bersabda :

[ ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء ]

Maksudnya : " Walaupun dengan meneguk seteguk air ". [HR Ahmad : 3/12 & 44, Ibnu Hibban :
3476]

4. Melewatkan bersuhur

- Dari Anas, beliau meriwayatkan dari Zaid bin Thabit, telah berkata :

[ تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قلت : كم كان بين الأذان والسحور ؟ . قال : قدر خمسين آية ]

Maksudnya : " Kami telah bersuhur bersama dengan Nabi , kemudian bangun untuk bersolat. Aku telah berkata (Anas) : Berapa lama tempoh antara azan dan bersuhur ? Dia (Zaid) menjawab : Dengan kadar 50 ayat (bacaan Al-Quran) " [HR Al-Bukhari : 1821, Muslim : 1097]

- Al-Hafiz Ibnu Abdil Barr telah berkata : " Hadis-hadis yang berkaitan dengan mempercepatkan
berbuka puasa dan melewatkan bersuhur adalah mutawatir�.. "

- Sekiranya telah dikumandangkan azan, sedangkan minuman masih ditangan kita, apa yang perlu
dilakukan ?

Nabi bersabda :

[ إذا سمع أحدكم النداء، و الإناء في يده، فلا يضعه حتى يقضي حاجته ]

Maksudnya : " Apabila salah seorang dari kamu telah mendengar azan, sedangkan minuman masih ditangannya, maka janganlah dia meletakkan minuman tadi sebelum dia menunaikan hajatnya " [Lihat Shahih Sunan Abi Daud : 2060]

5. Hukum bersuhur

- Dari hadis-hadis yang lalu, maka dapatlah kita simpulkan di sini bahawa, hukum bersuhur adalah
sunnah mu'akkadah. Ini berdasar 3 qarinah :

1. Perintah Nabi supaya bersuhur. [تسحروا فإن في السَحور بركة]
2. Suhur membezakan antara puasa muslimin dan ahli kitab.[فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر]
3. Larangan Nabi dari meninggalkan suhur. [السَحور أكلة بركة فلا تدعوه]

No comments:

KOMEN PELAWAT

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...